Kushtet e Përgjithshme të Blerjes

Në bazë të neneve 13 dhe 27 të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit (Buletini Zyrtar i RS 62/2014, 6/2016 – ligji,  dhe 44/2018 – ligji ), “Urim Bina Ndërmarrës Presheva Online U.R Presevo” 15 nëntor 30, 17523-Presevo, numri i identifikimit: 56334521, PIB: 103359196, (në vijim “Presheva Online”) njofton konsumatorët e nderuar dhe përdoruesit e saj.

 

Lajmëron për kushtet e përgjithshme të përdorimit dhe blerjes përmes faqes së internetit www.po-net.com

 

Përdorues të nderuar,

Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave tuaja si konsumatorë, ju njoftojmë se gjatë çdo vizite dhe blerjeje në faqen tonë zyrtare të internetit www.po-net.com, konsiderohet se jeni të njohur dhe pranoni kushtet e blerjes që do t’ju prezantojmë më detajisht në vazhdim. Ju lutemi t’i lexoni me kujdes dhe nëse keni ndonjë dyshim, mund të kontaktoni qendrën tonë të kontaktit.

 

Deklaratë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Që të jemi në gjendje të përpunojmë me sukses porosinë tuaj, është e nevojshme që të na jepni disa të dhëna si emri dhe mbiemri, adresa, email, numër kontakti.

Me ndihmën e këtyre të dhënave, do të jemi në gjendje t’ju dorëzojmë mallrat e dëshiruara në mënyrë efikase dhe t’ju njoftojmë për statusin aktual të porosisë suaj. Përveç të dhënave të përmendura, ne grumbullojmë, analizojmë dhe përpunojmë të dhëna rreth produkteve që vizitorët tanë kërkojnë dhe blenë, si dhe faqet që ata vizitojnë. Ne përdorim këto të dhëna për të përmirësuar ofertën dhe pamjen e faqeve tona, dhe për t’ju mundësuar një përdorim më të thjeshtë, më të sigurt dhe më të rehatshëm të blerjes.

Të gjitha të dhënat për përdoruesit ruhen me shumë kujdes, janë të disponueshme vetëm për punonjësit të cilëve u janë të domosdoshme këto të dhëna për kryerjen e punës. Ne angazhohemi që të ruajmë privatësinë e të gjithë përdoruesve tanë.

Për informacione shtesë rreth të drejtave tuaja në përputhje me politikën e privatësisë dhe normat ligjore në fuqi, ju lutemi shikoni seksionin Politika e Privatësisë.

 

Përshkrim i Produkteve

Presheva Online garanton për cilësinë dhe origjinën e produkteve / shërbimeve të saj.

Të gjitha produktet/shërbimet që do të gjeni në faqen tonë të internetit dhe në rrjetin tonë të shitjeve janë marka origjinale të mallrave. Produktet janë të importuara në tregun e Republikës së Serbisë nga distributorët e vetëm zyrtarisht të autorizuar.

Nëse dëshironi informacione shtesë rreth një produkti, ju lutemi të kontaktoni shërbimin tonë për klientët ose të vizitoni një nga dyqanet tona para se të bëni blerjen.

Në rast se ndodh që produkti që keni blerë ka ndonjë defekt, ne garantojmë që të drejtat tuaja si konsumator do të mbrohen në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi.

 

Çmimet e Produkteve

Të gjitha çmimet e paraqitura në faqen tonë janë të shprehura në dinarë, me tatim mbi vlerën e shtuar (TVSH) dhe me kostot e transportit ose paketimit dekorativ të produktit të përfshira. Angazhohemi që t’ju dorëzojmë produktin me çmimin që keni marrë informacion gjatë konfirmimit të porosisë tuaj, dhe ndonjë ndryshim i mundshëm i çmimit të produkteve të caktuara që keni porositur nuk do të ndikojë në vlerën e blerjes suaj.

Në varësi të vlerës së përfundimtare të porosisë tuaj, kostot e transportit mund të jenë të përfshira në çmimin e treguar (dorëzim falas) ose të llogariten shtesë, për të cilën do të informoheni me saktësi gjatë krijimit të urdhërblerjes.

Për më shumë informacion mbi kostot e transportit, ju lutemi shikoni seksionin “Kostot e Transportit”.

 

Kostot e Transportit

Përpjekemi të plotësojmë përdoruesit tanë dhe t’u ofrojmë dorëzim falas të produkteve të porositura. Kostot e transportit të produkteve të porositura do t’ju ngarkohen shtesë nëse vlera e porosisë suaj nuk kalon shumën prej 3,000 dinarë. Çmimi i transportit për një vlerë porosie më poshtë 3,000 dinarë me TVSH është 300.00 dinarë.

Dorëzimi është i mundur vetëm në territorin e Republikës së Serbisë.

 

Paketimi i Produkteve

Produktet që porositni përmes faqes Presheva Online do t’i paketojmë në mënyrë që të mbrojë integritetin e dërgesës (paketim transporti).

Të gjitha kostot e paketimit janë falas.

 

Mënyra e Marrjes

Malli dorëzohet përmes një shërbimi kureri në adresën që keni dhënë si adresën tuaj gjatë regjistrimit në faqe.

 

SHËNIM I RËNDËSISHËM!

Ju këshillojmë që para marrjes, të vërtetoni gjendjen e dërgesës.

Është shumë e rëndësishme që të vëreni çdo dëmtim gjatë transportit që është i dukshëm në paketimin e transportit para marrjes së dërgesës. Nëse vëreni dëmtime në paketimin e transportit, kërkojini kurerit të presë derisa të hapni dërgesën dhe të kontrolloni nëse dëmtimi i dërgesës ka shkaktuar gjithashtu dëmtime të artikujve të dorëzuar.

Nëse humbisni të vërtetoni dëmtimet para marrjes, ju këshillojmë që brenda 24 orëve nga dorëzimi të kontaktoni shërbimin e kurerit që ju dorëzoi paketën për të përgatitur një raport mbi dëmtimet. Duke respektuar këtë procedurë, të drejtat tuaja do të mbrohen në mënyrën më efikase.

 

Mënyra e Pagesës

Pagesa kryhet ndaj shërbimit të kurerit, gjatë dorëzimit. Ju paguani dërgesën vetëm me para të gatshme kurerit që ju dorëzon dërgesën.

 

Reklamacionet

Suksesi ynë i gjatë në biznes është një tregues, ndër të tjera, i marrëdhënies së veçantë që kemi ndërtuar me konsumatorët tanë. Qëllimi ynë kryesor është të krijojmë një marrëdhënie besimi me ju dhe t’ju ofrojmë shërbime sipas dëshirave dhe nevojave tuaja. Një klient i kënaqur me produktet dhe shërbimin tonë është qëllimi ynë kryesor.

Nëse ndodh që të jeni të pakënaqur me produktin e dorëzuar, jini të sigurt që ankesa juaj do të zgjidhet në përputhje me normat ligjore në fuqi.

Kërkesën për reklamacion mund ta shkarkoni ne kete adresse: https://www.po-net.com/info/reklamacije.pdf  

Për çdo pyetje dhe dyshim, mund të na kontaktoni në numrin e telefonit kontaktues + (381) 62 8161661, +(381) 17 860724.

 

Tërheqja nga Marrëveshja e Nënshkruar përmes Internetit

Nëse pas marrjes së dërgesës:

-konstatoni që gabimisht nga ‘Presheva Online’ ju është dorëzuar një produkt që nuk keni porositur;

-që gabimisht nga ‘Presheva Online’, përveç produktit që keni porositur, ju është dorëzuar dhe/ose ngarkuar një produkt që nuk keni porositur; ose

-nëse për ndonjë arsye keni ndryshuar mendje ose jeni tërhequr nga blerja

Keni të drejtë që të ktheni produktet përkatëse tek ‘Presheva Online’, dhe ne do t’ju kthejmë paratë tuaja ose do të zëvendësojmë produktin me një tjetër sipas dëshirës tuaj.

 

Ju lutem lexoni kushtet për të realizuar të drejtën e tërheqjes unilaterale nga marrëveshja që janë të paraqitura më poshtë:

-malli që na e ktheni duhet të jetë i padëmtuar, i papaketuar dhe i pa përdorur;

-nga dita kur ju është dorëzuar malli nuk duhet të kenë kaluar më shumë se 14 ditë (duke përfshirë edhe ditët jo pune);

-keni plotësuar dhe na dërguar Formularin për Tërheqje Unilaterale në adresën e emailit info@po-net.com;

-‘Presheva Online’ ka konfirmuar marrjen e Formularit për Tërheqje Unilaterale.

-Keni paketuar produktin përpara transportit në një mënyrë të përshtatshme që ul rrezikun e dëmtimit të tyre gjatë transportit;

-‘Presheva Online’ ka konfirmuar marrjen e dërgesës që përmbush kushtet për rikthimin e parave.

Brenda 14 ditëve nga marrja e artikullit të rregullt, ‘Presheva Online’ do t’ju kthejë shumën e paguar përmes transferimit në llogarinë që keni specifikuar në Formularin për Tërheqje Unilaterale.

 

SHËNIME TË RËNDËSISHME!

Ju lutemi që produktet që dëshironi t’i ktheni t’i paketoni në mënyrë adekuate. ‘Presheva Online’ nuk është përgjegjës për dëmet që mund të ndodhin për shkak se artikujt që dëshironi t’i ktheni nuk i keni paketuar siç duhet para transportit. Është e mundur që produkti të na arrijë i dëmtuar për shkak të kësaj dhe nuk do të jemi në gjendje t’ju ofrojmë ndërprerjen e njëanshme të kontratës dhe kthimin e parave.

Konsumatori që heq dorë nga kontrata mban përgjegjësinë e kostove të transportit gjatë kthimit të mallit. Ju njoftojmë se në rast të ndërprerjes së njëanshme, në përputhje me normat ligjore, ju do të mbani përgjegjësi për kosto e transportit gjatë kthimit të mallit.

 

Ndryshimet e kushteve të përgjithshme

‘Presheva Online’ i rezervon të drejtën të ndryshojë të gjitha kushtet e lartpërmendura.

Për të gjitha ndryshimet e kushteve të përgjithshme, përdoruesit e njohur do të njoftohen përmes adresës së tyre të regjistruar të e-mailit. Konsiderohet se përdoruesit janë të njohur me ndryshimet e kushteve të përgjithshme me çdo urdhër të mëtejshëm, pas dërgimit të njoftimit.

© 2023 Presheva Online ISP